Občasni odkup terjatev brez regresa

  • Kritje za tveganje neplačila kupca ob potrebi podjetja
  • Zagotovljena finančna sredstva ob potrebi
  • Odstop terjatev po vaši izbiri

Kaj je občasni faktoring brez regresa?

Podjetje si s občasnim faktoringom brez regresa priskrbi kritje za tveganje neplačila kupcev ob potrebi, kar pomeni, da S-Faktoring prevzame kreditno tveganje za kupce, vključene v faktoring. Obenem si podjetje z občasnim faktoringom zagotovi tudi izboljšanje likvidnosti, ko to potrebuje. S-Factoring nudi podjetju kritje za tveganje neplačila kupcev na podlagi občasnega odkupa terjatev brez regresne pravice do dogovorjenih kupcev, pogodba pa se sklene za eno leto z možnostjo podaljšanja. Podjetje s tem zniža prodajna tveganja, hkrati pa pridobi tudi takojšnje financiranje terjatev ter izboljša finančne kazalnike in boniteto podjetja. Poleg navedenega podjetje s faktoringom lahko zavaruje le izbrane kupce in ne nujno celotnega portfelja kupcev.

Možnost zavarovanja le izbranih kupcev.

Višja rast z zagotovljenim obvladovanjem prodajnih tveganj.

Občasno izboljšani finančni kazalniki in boniteta podjetja.