Stalni faktoring brez regresa

  • Trajno kritje za tveganje neplačila kupca
  • Zagotovljeno stalno financiranje terjatev
  • Trajno izboljšana boniteta podjetja

 

Kaj je stalni faktoring brez regresa?

Podjetje si s stalnim faktoringom brez regresa priskrbi trajno kritje za tveganje neplačila kupcev, kar pomeni, da S-Faktoring prevzame kreditno tveganje za kupce, vključene v faktoring. Obenem si podjetje s stalnim faktoringom zagotovi tudi trajno izboljšanje likvidnosti. S-Factoring nudi podjetju kritje za tveganje neplačila kupcev na podlagi stalnega odkupa terjatev brez regresne pravice do dogovorjenih kupcev, pogodba pa se sklene za eno leto z možnostjo podaljšanja. Podjetje s tem bistveno zniža prodajna tveganja, hkrati pa pridobi tudi takojšnje financiranje terjatev ter izboljša finančne kazalnike in boniteto podjetja. Poleg navedenega podjetje s faktoringom lahko zavaruje le izbrane kupce in ne nujno celotnega portfelja kupcev.

Možnost zavarovanja le izbranih kupcev.

Višja rast z zagotovljenim obvladovanjem prodajnih tveganj.

Trajno izboljšanje bonitete podjetja.