Stalni faktoring brez regresa

  • Trajno kritje za tveganje neplačila kupca
  • Zagotovljeno stalno financiranje terjatev
  • Trajno izboljšana boniteta podjetja

 

Kaj je stalni faktoring brez regresa?

Podjetje si s stalnim faktoringom brez regresa priskrbi trajno kritje za tveganje neplačila kupcev, kar pomeni, da faktoring, Banka Sparkasse, prevzame kreditno tveganje za kupce, vključene v faktoring. Obenem si podjetje s stalnim faktoringom zagotovi tudi trajno izboljšanje likvidnosti. Banka Sparkasse nudi podjetju kritje za tveganje neplačila kupcev na podlagi stalnega odkupa terjatev brez regresne pravice do dogovorjenih kupcev, pogodba pa se sklene za eno leto z možnostjo podaljšanja. Podjetje s tem bistveno zniža prodajna tveganja, hkrati pa pridobi tudi takojšnje financiranje terjatev ter izboljša finančne kazalnike in boniteto podjetja. Poleg navedenega podjetje s faktoringom lahko zavaruje le izbrane kupce in ne nujno celotnega portfelja kupcev.

Možnost zavarovanja le izbranih kupcev.

Višja rast z zagotovljenim obvladovanjem prodajnih tveganj.

Trajno izboljšanje bonitete podjetja.