Občasni odkup terjatev brez regresa

  • Kritje za tveganje neplačila kupca ob potrebi podjetja
  • Zagotovljena finančna sredstva ob potrebi
  • Odstop terjatev po vaši izbiri

Kaj je občasni faktoring brez regresa?

Podjetje si s občasnim faktoringom brez regresa priskrbi kritje za tveganje neplačila kupcev ob potrebi, kar pomeni, da faktoring, Banka Sparkasse, prevzame kreditno tveganje za kupce, vključene v faktoring. Obenem si podjetje z občasnim faktoringom zagotovi tudi izboljšanje likvidnosti, ko to potrebuje. Banka Sparkasse nudi podjetju kritje za tveganje neplačila kupcev na podlagi občasnega odkupa terjatev brez regresne pravice do dogovorjenih kupcev, pogodba pa se sklene za eno leto z možnostjo podaljšanja. Podjetje s tem zniža prodajna tveganja, hkrati pa pridobi tudi takojšnje financiranje terjatev ter izboljša finančne kazalnike in boniteto podjetja. Poleg navedenega podjetje s faktoringom lahko zavaruje le izbrane kupce in ne nujno celotnega portfelja kupcev.

Možnost zavarovanja le izbranih kupcev.

Višja rast z zagotovljenim obvladovanjem prodajnih tveganj.

Občasno izboljšani finančni kazalniki in boniteta podjetja.