Vi poskrbite za prodajo, obvladovanje tveganj pa prepustite faktoringu na Banki Sparkasse

  • Kritje za tveganje neplačila kupca
  • Financiranje terjatev
  • Izboljšanje bonitete podjetja

Kaj je zavarovanje terjatev?

Podjetje si lahko s faktoringom priskrbi kritje za tveganje neplačila kupcev, kar pomeni, da faktoring v Banki Sparkasse prevzame kreditno tveganje za kupce, vključene v faktoring. Banka Sparkasse nudi podjetju kritje za tveganje neplačila kupcev na podlagi odkupa terjatev brez regresne pravice do dogovorjenih kupcev, pogodba pa se lahko sklene za stalni, občasni ali enkratni odstop terjatev. Podjetje s tem bistveno zniža prodajna tveganja, hkrati pa pridobi tudi takojšnje financiranje terjatev ter izboljša finančne kazalnike in boniteto podjetja. Poleg navedenega podjetje s faktoringom lahko zavaruje le izbrane kupce in ne nujno celotnega portfelja kupcev.