Stalni faktoring

 • Trajno izboljšanje likvidnosti podjetja
 • Zagotovljeno financiranje tudi ob rasti prodaje
 • Brez dodatnega materialnega zavarovanja

Kaj je stalni faktoring?

Storitev zagotavlja stalno financiranje podjetja na podlagi prodaje vseh računov do dogovorjenih kupcev. Pri stalnem odkupu terjatev sklenemo pogodbo za stalni faktoring, v okviru katere podjetje odstopa vse trenutne in bodoče terjatve do dogovorjenih kupcev. Kupci se enkratno seznanijo z odstopom terjatev Banki Sparkasse, vsi bodoči računi do dogovorjenih kupcev pa vsebujejo odstopno klavzulo. S tem si brez dodatne pogodbene administracije zagotovite stalna finančna sredstva in dolgoročno financiranje prodaje oziroma obratnega kapitala, ki dopolnjuje ali nadomešča revolving kredit pri bankah.

Višja donostnost z koriščenjem skontov predčasnih plačil pri vaših dobaviteljih.

Višja konkurenčnost - z zagotovljenim financiranjem možni daljši plačilni roki vaših kupcev.

Izboljšanje bonitete podjetja v primeru faktoringa brez regresa.

Kako poteka stalni faktoring?

 • 1

  Dobavitelj/stranka dobavi blago in izda račun kupcu

 • 2

  Dobavitelj/stranka pošlje račun Banki Sparkasse, ki financira do 90% vrednosti računa

 • 3

  Kupec poravna obveznosti Banki Sparkasse

 • 4

  Banka Sparkasse prenakaže preostali znesek dobavitelju/stranki

 

 

Faktoring je enostavna, prilagodljiva in običajno dolgoročna oblika financiranja prodaje.

 

Primerjava stalnega faktoringa v z ostalimi produkti financiranja prodaje

Kriteriji / Cilji / Potrebe strank Stalni faktoring Občasni odkup terjatev Enkratni odkup terjatev Z regresom Brez regresa
Unovčenje terjatev ob izdaji računa
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Stalno financiranje obratnega kapitala
 •  
   
 •  
 
Zavarovanje pred neplačili kupca
 •  
 •  
 •  
 
 •  
Stalno financiranje in zavarovanje terjatev
 •  
     
 •  
Izboljšanje bonitete podjetij
 •  
 •  
 •  
 
 •