Občasni odkup terjatev

 • Zagotovljena finančna sredstva ob potrebi
 • Odstop terjatev po vaši izbiri
 • Hitra izvedba brez dodatne pogodbene administracije

Kaj je občasni odkup terjatev?

Storitev zagotavlja občasno financiranje podjetja na podlagi prodaje določenih oziroma s strani podjetja izbranih računov do dogovorjenih kupcev. Pri občasnem odkupu terjatev sklenemo pogodbo za okvirni faktoring do določenih kupcev, v okviru katere po potrebi in lastnem izboru odstopa terjatve do dogovorjenih kupcev. S tem si zagotovite finančna sredstva, ki jih uporabite po vaših potrebah in brez dodatne pogodbene administracije.

Nakazilo sredstev v 24 urah od posredovanja oziroma potrditve računa.

 Katere terjatve in kdaj - Odločitev je vaša!

Zagotovljeno financiranje prodajnih ciklov in drugih potreb.

Kako poteka občasni odkup terjatev?

 • 1

  Dobavitelj dobavi blago in račun izda kupcu.

 • 2

  Dobavitelj odstopi račun Banki Sparkasse, ki po potrditvi kupca financira do 90% vrednosti računa.

 • 3

  Kupec poravna celotno obveznost oziroma račun Banke Sparkasse

 • 4

  Banka Sparkasse prenakaže preostali znesek dobavitelju.

 

Do denarja takoj po izdaji računa.

 

Primerjava občasnega odkupa terjatev z ostalimi produkti financiranja prodaje

Kriteriji / Cilji / Potrebe strank Stalni faktoring Občasni odkup terjatev Enkratni odkup terjatev Z regresom Brez regresa
Unovčenje terjatev ob izdaji računa
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Stalno financiranje obratnega kapitala
 •  
   
 •  
 
Zavarovanje pred neplačili kupca
 •  
 •  
 •  
 
 •  
Odstop terjatev po izbiri podjetja  
 •  
 •  
 •  
 •  
Vsakokratna potrditev terjatev s strani kupcev  
 •  
 •  
 •  
 •