Financiranje prodaje na podlagi odstopa terjatev 

 • Takojšnja likvidnost ob izdaji računov
 • Boljše obvladovanje prodajnih tveganj
 • Izboljšanje finančnih kazalnikov

Kaj je financiranje prodaje na podlagi odstopa terjatev?

Faktoring je ustaljena in najhitreje rastoča oblika financiranja prodaje, ki poteka na podlagi stalnega odstopanja terjatev do določenih domačih ali tujih kupcev. Takojšnje unovčenje terjatev s faktoringom generira denarni tok, ki ga podjetje uporablja za financiranje rasti prodaje, pravočasna plačila dobaviteljem, dodatne zaslužke s predčasnim plačevanjem dobaviteljem in za druge namene.

Je enostavna, prilagodljiva in običajno dolgoročna oblika financiranja. 

Faktoring brez regresne pravice nudi zavarovalno kritje za tveganje neplačila kupcev.

Pravi faktoring omogoča zabilančno financiranje in izboljša boniteto podjetja. 

 

Financiranje prodaje - pregled produktov

Kriteriji / Cilji / Potrebe strank Stalni faktoring Občasni odkup terjatev Enkratni odkup terjatev Z regresom Brez regresa
Unovčenje terjatev ob izdaji računa
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Trajno povečana likvidnost podjetja
 •  
   
 •  
 
Zavarovanje pred neplačili kupca
 •  
 •  
 •  
 
 •  
Stalno financiranje in zavarovanje terjatev
 •  
     
 •  
Izboljšanje bonitete podjetja
 •  
 •  
 •  
 
 •