S-Factoring pripojen k Banki Sparkasse

Sklepanje faktoring poslov za naše stranke se v ničemer ne spreminja.

Družba S-Factoring, faktoring družba, d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »S-Factoring«) se je z dnem 30.11.2022 dokončno pripojila k Banki Sparkasse, d. d., ki je prevzela njeno celotno poslovanje, vse sklenjene posle in dejavnost odkupa terjatev z regresom ali brez njega (faktoring). Z vpisom pripojitve v sodni register je družba S-Factoring prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba in je postala sestavni del banke.

Sklepanje faktoring poslov za naše stranke se v ničemer ne spreminja, vsi sklenjeni posli in pogodbe ostanejo v veljavi in se nadalje izvajajo v nespremenjeni obliki. Za vas ostajamo na voljo na istem naslovu in preko enakih kontaktov, zamenjal se bo zgolj naziv družbe.

Nazaj