FCI World Factoring letno poročilo

FCI World Factoring Yearbook poročilo o stanju na faktorinškem trgu posamičnih držav v letu 2020. Slovenijo je predstavil predsednik uprave družbe S-Factoring d.d., g. Roman Gomboc.

Pregled ključnih številk za Slovenijo v letu 2020:

  • Slovenski BDP v 2020 znaša 46,3 milijarde EUR kar pomeni 5,5% manj kot 2019
  • Promet faktoringa znaša 1,750 mio EUR oz. 3,78% BDP
  • V Sloveniji prevladuje regresni faktoring, ki predstavlja 57% celotnega faktorinškega prometa.
  • Najpomembnejši izvozni partnerji so Nemčija, Švica, Italija, Hrvaška, in Avstrija.
Nazaj